MÕNED TEHTUD TÖÖD

Sinu brauser on on sellele skriptile tundmatu, versioon on tundmatu

Tere! Lõpetasin 2013. aasta detsembris Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis tarkvara arenduse eriala ja üritan sellel erialal tööd leida. Selle kodu- lehe tegingi selleks, et näidata oma tehtud töid ja anda aimu, mida ma üldse oskan. Olen elu jooksul erinevaid ameteid pidanud, olnud lavamasinist, sepp, tisler, elektrik, kui vaid mõnesid nimetada. Huvi programmeerimise vastu sai alguse Tartu Kõrgema Kunstikooli juures toimunud veebidisaini kursuselt, mille läbisin 2010. aastal. Kuigi seal otseselt programmeerimisega ei tegeletud, õpiti HTML-i ja CSS-i, oli siiski põnev näha, kuidas masin teeb seda, mida inimene talle ette kirjutab. Antud juhul siis brauser kuvab seda, mis on eelnevalt kirja pandud. Seepärast kasutasin juhust, kui 2012. aasta sügisel avanes võimalus õppima asuda. Tegelikult oli õppetöö juba 2012. aasta alguses alanud ja paljud ainemoodulid tuli järgi teha. Siinkohal pean mainima, et õppida oli väga tore ja kasutan juhust, et tänada õppejõudusid ning samuti oma grupikaaslasi, kes pakkusid meeldivat seltskonda. Ära ei saa unustada oma lähedasi, kes mind õpingute ajal igati toetasid.
Siinsel veebilehel on praegu ainult valitud asjad. Hetkel pole siin veel Illustratori ja Photoshopiga loodud graafikat, samuti tahan kunagi üles panna ka enda tehtud sepised ja tisleritööd. Plaanis on luua lisaks lehe inglisekeelne versioon.

PHP nupu alt avaneb labürindi lahendamise programm, mille tegin kunagi ühele ettevõttele proovitööna. Kahjuks ei osutunud ma valituks:( Kujundus on tellimuste rakenduselt laenatud aga ma ei hakanud seda muutma, see näitab minu arust taaskasutuse oskust. PHP alal ongi mul kõige suuremad kogemused, kuigi olen õppinud ka teisi programmeerimiskeeli, nagu Visual Basic, Java ja C++.

MySQL nupp võimaldab vaadelda kahte andmebaasiga veebirakendust, millest esimene, Tellimused on minu kooli lõputöö edasiarendus. Algne lõputöö oli sarnase ülesehitusega, kuid vähemate võimalustega. See oli loodud OÜ Toci tellimuste haldamiseks ning pärast kuuajalist kasutamist tehti mulle ettepanek kirjutada sellest uus versioon, kus lisandusid tellimuste kalender, tarnijate tabel, alamtellimuste osa, .pdf-faili loomine erinevate tabelite andmete põhjal, samuti suurenes tellimuste tabeli veergude arv, võimaldades eristada laseri ja profiili tellimusi ning neid ka omavahel siduda.
Teine rakendus, Jalgrattaregister on loodud jalgrattavarguste tõkestamiseks. Rakenduses saab kasutaja enda jalgratta(d) registreerida ning juhul, kui see varastatakse, saab varguse registrisse kirja panna. Kui rattaid, millega on kõik korras, näeb ainult omanik, siis varastatud rattad, samuti nende raami numbrid on kõigile nähtavad. Pruugitud ratta ostu korral saab kasutaja raami numbrit võrrelda varastatud rataste raami numbritega. Selline lahendus peaks ära hoidma varastatud jalgratta heauskse ostmise. Rakenduses on võimalus varustada jalgratta andmed pildimaterjaliga. Siia on Jalgrattaregister üles pandud testimiseks ja proovimiseks, hiljem saab see olema teisel aadressil ning ka reaalselt kasutatav. Seepärast võib siia sisestada ka libaandmeid ja isegi häkkida, see peaks aitama rakenduse puudusi välja tuua.

Tagasiside laseb näha minu kontaktandmeid ning saata mulle arvamusi ja ettepanekuid.

Muuseas pean tunnistama, et käesolevat kodulehte oli küllalt raske teha, tahtsin sellist täiuslikku asja aga välja kukkus nagu alati:)

Ja veel selline asi, ükski siin olevatest veebilehtedest pole mõeldud Internet Exploreriga vaatamiseks. Mul pole lihtsalt aega IE-le gradiente ette joonistada ning ma eeldan, et huvilised suudavad tahtmise korral mõnda teist brauserit kasutada.

Kalle Vallner 2014