Labürindi sisestamine

Vali labürint, kopeeri see ja kleebi siis sisendkasti.


Allolevasse kasti saad sisestada ka oma labürindi sellisel kujul,
kus # on sein,
s on algus,
e on lõpp
ja tühik on vaba liikumisruum.

Kalle Vallner 2014